Infra & Milieu

Wij ontzorgen opdrachtgevers door alle werkzaamheden voor een volledige infrastructuur van begin tot eind te verzorgen. Door vele jaren ervaring zijn wij een betrouwbaar en gespecialiseerde partner in grondwerk geworden, waarbij wij op een slimme manier rekening houden met het milieu. 

Onze opdrachtgevers zijn (semi)overheden, aannemers, bedrijven, onderwijs, (landschaps)architecten, projectontwikkelaars en particulieren. Centraal staat onze specialistische kennis, onze vaardigheden en onze aanpak. Wij werken oplossingsgericht om tot de juiste dienstverlening te komen. Wij denken en werken mee tot het moment dat hele project tot een goed einde is gebracht. 

Infrastructuur

Om onze kennis en kunde te waarborgen, heeft Zuidema alle disciplines in huis. Daardoor is ons werkterrein breed, gevarieerd en zijn we inzetbaar bij zowel kleine als zeer (complexe) projecten. Wij leggen wegen, woonwijken, fietspaden, bedrijfs- en industrieterreinen. We verrichten daarnaast ook grond-, riool en straatwerk om locaties op een milieubewuste manier bouw- en woonrijp op te kunnen leveren.

Milieu

Met oog op het milieu, doen we voorafgaand aan een bouwproject eerst een gedegen bodemonderzoek. Zo’n onderzoek wordt gedaan om te achterhalen of er sprake is van bodemverontreiniging. Om een terrein geschikt te maken voor de nieuwe functie, dient de bodem eerst gesaneerd te worden. Hierbij doen we onderzoek naar archeologie, grondstromen en grondstoffen. Op basis van de vastgestelde bodemkwaliteit, kunnen we bepalen welke maatregelen er getroffen moeten worden om de bouw te vervolgen. 

Grondverzet

Grondwerk is dé basis om projecten in de grond, weg, sloop, water of woningbouw te verwezenlijken. Door ons team van specialisten, eigen (duurzaam) slim materieel en het modernste apparatuur weten wij het grondverzet gedegen en accuraat te realiseren. 

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact