Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Zuidema zet kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid voorop. Wij beschikken over een gecertificeerd managementsysteem om een optimale kwaliteit in alle aspecten van onze bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Onze mensen zijn deskundig door ervaring, opleiding en continue scholing. En wij zijn aangesloten bij een aantal brancheverenigingen. Ook dan geldt betrokkenheid, leren en inspireren

Het managementsysteem

Ons managementsysteem is gecertificeerd volgens diverse normen, te weten:

NEN-EN-ISO9001:2015 Kwaliteit
VCA2017/6.0:VCA** Veiligheid
BRL 9335, protocol 9335-1 Beheer grondstromen
BRL SIKB 7500, SIKB-protocol 7511 Verwerking Baggerspecie
BRL SIKB 7500, protocol 7510 Reinigen/bewerken  van verontreinigde grond
BRL SIKB 7000, SIKB-protocol 7001 Bodemsanering
VIHB Handel & Recycling Vervoer en inzameling afvalstoffen

Uiteraard zijn de BRL-certificaten ook erkend door SenterNovem/ Bodem+.

Mensen

Onze mensen zijn goed opgeleid om zorg te dragen voor klantgerichte dienstverlening. Naast hun vakspecifieke opleidingen beschikt een ieder die in dienst is bij Zuidema over een diploma ‘VCA-Basis’ of ‘VCA voor Operationeel Leidinggevenden’. Daarnaast heeft iedereen de cursus ‘Veilig werken langs de weg’ met succes afgerond.

Voor specialistisch werk zoals het werken in of met verontreinigde grond en asbestherkenning hebben wij bevoegde medewerkers. Hun deskundigheid blijft door continue scholing actueel. Ook onze vakspecialisten DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten Verontreinigde Grond) zijn hier een voorbeeld van.

Brancheverenigingen

Wij zijn aangesloten bij diverse brancheverenigingen, zoals Bouwend Nederland, BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) en TLN (Transport & Logistiek Nederland).

Door de brancheverenigingen, hun activiteiten en haar leden wordt informatieuitwisseling bevorderd, weten wij hoe de markt zich ontwikkelt en blijven wij onze dienstverlening optimaliseren.

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact