Over Zuidema

Door deskundig en zorgvuldig projecten aan te nemen, kunnen wij op structurele en slimme basis grondstoffen en restafval inzamelen, transporteren, verwerken en toepassen om zo de afvalstromen te beperken. Doordat wij de afvalstromen in eigen beheer hebben, worden meer een deel van de grondstoffen hergebruikt. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar dit scheelt ook in de kosten. Hierbij staat vakmanschap en betrokkenheid centraal.

Vakmanschap & betrokkenheid

Bij ons staat de klant centraal, waarbij onze vakmanschap en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn. Door korte lijnen en nauwe samenwerking met opdrachtgevers, medewerkers en eindgebruikers kunnen wij op een flexibele en daadkrachtige manier een project tot een goed einde brengen. Onze slimme werkwijze werkt al jaren.

Historie

Zuidema is sinds 1963 een begrip als het gaat om werkzaamheden in het grondverzet, weg- en waterbouw. Wij als de 'Zuidema familie' zijn helemaal vergroeid met Hoogeveen en voeren daarom ook de meeste werkzaamheden uit in deze gemeente. Waar we voorheen alleen grondwerk deden, hebben wij onze expertise (in 1984) verder uitgebreid met afvalinzameling en zandwinning als belangrijke pijlers. Ook speelt ons materieel en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol in onze hedendaagse activiteiten.

Materieel

Met het oog op het milieu, zijn onze voertuigen uitgevoerd met schone en energiezuinige motoren. Onze voertuigen en machines worden wekelijks schoongespoten met regenwater afkomstig van onze gebouwen. Ook voeren we eigen onderhoud uit in onze onderhoudswerkplaats. Hierdoor kunnen wij de nodige aanpassingen maken die onze machines en voertuigen nodig hebben om efficiënter en/of veiliger te werken. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast ons duurzame materieel, staat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoog in ons vaandel. Wij dragen graag ons steentje bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in Hoogeveen en omliggende dorpen. Dit doen wij door verschillende (sport) verenigingen te sponsoren. 

Om het milieu te ondersteunen, doen wij niet alleen aan recycling activiteiten, maar streven we er ook naar de CO2 uitstoot te verlagen.  Daarnaast investeren we in duurzame bedrijfsmiddelen en gebruiken deels HVO in plaats van fossiele brandstof. 

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact