Wat doet Zuidema

Infra & Milieu

Wij hebben alle disciplines in huis om infrastructuurprojecten tot een succesvol einde te brengen. Onder deze disciplines vallen; grondverzet, bodemsanering, wegenbouw, wegverharding, waterbouw en sloopwerken. Met oog op het milieu, doen we voorafgaand aan een project altijd een bodemonderzoek. Op basis van de uitkomsten maken wij het terrein geschikt voor de nieuwe functie. Hetzij wegen, woonwijken, pleinen, riolering en meer. 

Handel & Grondstoffen

Wij zijn gespecialiseerd in het totaalproces van winning tot en met aflevering van grondstoffen. We hebben het totale proces namelijk in eigen beheer. Dit maakt het voor ons mogelijk om de grondstoffen zelf te hergebruiken. Daarnaast verhandelen we deze gebruikte grondstoffen aan derden.

Recycling

Wij beschikken over eigen recycling locatie in Hoogeveen. Hier verwerken wij op een slimme manier verschillende soorten materialen, zoals grond, puin, veegvuil, baggerspecie, groenafval, bouw- en sloopafval. Dit doen we om deze vervolgens weer een tweede leven te geven. 

Ontwikkeling & Advies

Bij ons kunt u terecht voor allerlei concrete werkzaamheden, zoals infra projecten, het bestellen van grondstoffen en recycling. Tevens is het mogelijk om contact op te nemen voor planontwikkeling en advies. Wij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen projecten, maar hebben ook ruime ervaring in het adviseren over techniek, de bijbehorende risico’s en kosten van het totale traject. 

Gladheidsbestrijding

In de wintermaanden zetten wij ons in voor veiligheid en bereikbaarheid. We zorgen er voor dat verschillende terreinen worden ontdaan van sneeuw en de gladheid bestreden wordt. Daarnaast is het mogelijk om bij ons strooizout te bestellen. 

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact