Recycling

Op onze recycling vestiging in Hoogeveen, recyclen we onder andere grond, groenafval, rioolslib, veegvuil en bouw- en sloopafval. Zo maken we van puin granulaat. Ook verwerken we groenafval tot compost en biomasa.

Slimme duurzame oplossing

Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de aarde en werken aan duurzame oplossingen, verspilling hoort daar simpelweg niet bij. Als grondstofleverancier met oog voor infra en milieu, investeren we in een circulaire economie. Door de jaren heen hebben we al veel ervaring op gedaan om het afval om te zetten naar een grondstof die wij weer hergebruiken. De reiniging doen wij in eigen beheer of wordt, waar nodig, doorgezet naar andere erkende verwerkers. Recycling is hiermee niet alleen een slimme oplossing voor de toekomst.

Recyclen

We verwerken puin, groenafval, grond, baggerslib, veegvuil, afvalhout (klasse A t/m C), bouw- en sloopafval . Een groot deel van deze afvalstoffen worden weer omgezet in bruikbare grondstoffen. Deze gebruiken wij zelf voor nieuwe projecten of verkopen wij in onze webshop.

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact