CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij Zuidema Groep hoog in het vaandel. Eén van de pijlers van MVO is de zorg voor ons milieu (duurzaamheid).

Zuidema Groep wil dit onder andere graag concreet maken door de implementatie van het Handboek CO2-prestatieladder 3.1 in het bestaande kwaliteitssysteem. Hiermee willen wij graag het CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij projecten bevorderen. Wij zullen hiervoor onder meer de jaarlijkse CO2-uitstoot in kaart brengen en bekijken hoe deze uitstoot verder gereduceerd kan worden.

In onderstaand overzicht zijn de diverse rapportages en documenten opgenomen conform § 6.1.3 van het Handboek CO2-prestatieladder 3.1.

Normeis 6.1.3 SKAO

Normeis

Onderwerp

Document

3B CO2-beleidsverklaring Beleidsverklaring Zuidema, CO2-ladder.pdf
3A CO2-voortgangsverslag 2019 CO2-voortgangsverslag 2019
  CO2-voortgangsverslag 2020 CO2-voortgangsverslag 2020
  CO2- voortgangsversl. 1e halfjaar 2021 CO2-voortgangsverslag 1e halfjaar 2021
  CO2-voortgangsverslag 2021 CO2-voortgangsverslag 2021
  CO2- voortgangsversl. 1e halfjaar 2022 CO2- voortgangsverslag 1e halfjaar 2022
  CO2- voortgangsverlag 2022 CO2-voortgangsverslag 2022
  CO2- voortgangsversl. 1e halfjaar 2023 CO2-voortgangsverslag 1e halfjaar 2023
  CO2 -emissie 2019 Publicatie 2019
  CO2 -emissie 2020 Publicatie 2020
  CO2 -emissie 1e halfjaar 2021 Publicatie 1e halfjaar 2021
  CO2 -emissie 2021 Publicatie 2021
  CO2 -emissie 1e halfjaar 2022 Publicatie 1e halfjaar 2022
  CO2 -emissie 2022 Publicatie 2022
  CO2 -emissie 1e halfjaar 2023 Publicatie 1e halfjaar 2023
3B.2/3C.1/3D.1 Initiatief elektrische mobiele werktuigen Elektrische mobiele werktuigen
  Initiatief regionaal-collegiaal overleg Initiatief regionaal-collegiaal overleg
3C CO2-communicatieplan Communicatieplan.pdf
  CO2-bewust certificaat CO2-bewust certificaat

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact