Ons recyclingproces

Op onze recycling vestiging in Hoogeveen verwerken wij puin, groenafval, grond, baggerslib, veegvuil, hout, bouw- en sloopafval. Afval dat we met eigen transport aanvoeren of afval dat door bedrijven en particulieren bij ons wordt gebracht. Vrijwel alle afval wordt door ons opnieuw ingezet als grondstof. Zeven, breken, verkleinen en sorteren.. wij hebben het allemaal in huis. Heeft u ook afval? Dan kijken wij graag met u mee naar de mogelijkheden om dit afval bij ons onder te brengen en te verwerken. Wij kunnen het transport verzorgen met behulp van containers, kippers of door big bags beschikbaar te stellen. Deze kunnen wij vervolgens met onze autolaadkraan transporteren. 

Inname grond

Wij kunnen ongekeurde grond innemen en opbulken tot partijen van maximaal 100 ton. Hierdoor wordt het verwerken van kleine partijen grond mogelijk en aantrekkelijk. Op deze manier zijn geen dure grondanalyses nodig voor kleine partijen grond. De deelpartijen worden indicatief gekeurd, waarna de partijen door ons verder worden bewerkt. 

Van puin naar asfalt

Na binnenkomst wordt het puin gebroken en gestort, waarna het eindproduct opnieuw als grondstof kan worden aangeboden. Dit puin wordt verwerkt tot beton-, meng- of asfaltgranulaat die vervolgens weer gebruikt worden bij de bouw van wegen. 

Er vindt altijd een visuele controle plaats van de ontvangen vrachten. Onze terreinbeheerder/acceptant is opgeleid om asbest te herkennen. De verschillende granulaten worden periodiek bemonsterd en gekeurd. 

Groenafval

Groenafval, stamhout, schone takken en slootvuil kunnen bij ons worden verwerkt. Gemengd groenafval wordt na bewerking ingezet als groene brandstof bij energiecentrales. Hetzelfde geldt voor de houtchips en houtshreds. De houtchips wordt zoveel mogelijk aangeboden bij regionale biomassacentrales.

Baggerspecie

Bij ons is het mogelijk om baggerspecie te laten bewerken. We storten deze in onze verschillende baggerdepots om de bagger te ontwateren (drogen en beluchten). Het gedroogde restmateriaal wordt gekeurd middels partijkeuringen en elders, indien mogelijk, toegepast.

Veegvuil

Ook veegvuil kan door ons worden verwerkt. Het afval wordt als eerst gescheiden, waarna het wordt gedroogd en vervolgens gezeefd. Als laatste wordt de grondfractie uit het veegvuil opgebulkt, eventueel omgezet, gekeurd en nadien ingezet als (klasse Industrie-)grond.

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact