Wegenbouw

Als het gaat om wegen, zorgen wij ervoor dat elke ondergrond in de juiste conditie is en blijft. Onze wegen bestaan uit meer dan alleen asfalt. We leggen ook klinkerverharding, betonverhardingen en betonplaten aan. Naast wegen, zorgen wij ook dat bedrijventerreinen en parkeerplaatsen worden voorzien van de juiste verharding.

Wegverhardingen

Wij brengen naast asfaltwegen ook betonplaten / stelconplaten, klinker- en tegelverhardingen aan. Onze verhardingen zijn, waar nodig, waterdoorlatend om de waterberging te bevorderen. Of ze zijn juist vloeistofdicht tegen belastende stoffen ter bescherming van het milieu. Daarnaast weten we alles over de aanleg van rioleringssystemen, afwaterings- en infiltratievoorzieningen.

Straatwerk

Ook kunnen we zowel standaard als speciaal straatwerk in elk gewenst (kleur)patroon aanleggen. Indien mogelijk hergebruiken wij hier materialen, om zo duurzaam mogelijk te werken. Wij leveren graag onze projecten schoon en volledig afgewerkt af. We werken daarom bij voorkeur het geheel af met groenbeplanting.

Recycling

Op onze locaties kunnen vrijgekomen materialen, zoals asfalt-, beton- en gemengd puin worden afgebroken. Dit recyclen wij, zodat we het kunnen gebruiken, als fundering voor een volgend project.

Met deskundig en zorgvuldig vakmanschap, voeren wij op structurele basis projecten uit waarbij de klant centraal staat. Door onze betrokkenheid met de klant, de manier van afvalstromen beperken en het hergebruik van grondstoffen werken we samen aan de slimste weg. 

Ik wil graag contact opnemen
Zuidema groep
EENVOUDIG EN ONLINE

ZAND, GROND, COMPOST,BEMESTE TUINAARDE EN GRIND BESTELLEN?

Ga naar de webshop Sluiten
Contact